Rendszerüzenet

Az Immanuel Alapítványról

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség, mint fenntartó, 1991. március 11-én hozta létre az Immánuel Alapítványt azon célból, hogy támogassa a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonát.
Az alapítvány 1998 óta közhasznú szervezetként bejegyzett.

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, az alábbi tevékenységeket végzi:

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Kulturális tevékenység.

A kuratórium elnöke Dr. Boldogh Zoltán.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

Az alapítvány küldetése

Feladatának tekinti, hogy segítse az Immánuel Otthonban ellátott fogyatékos gyermekek és fiatalok gyógyítását, rehabilitációját, foglalkoztatását, nevelését, oktatását, szállítását, szabadidős és egyéb sporttevékenységét, valamint kulturális tevékenységét.
Fontosnak tartja még az Otthon napi működési költségein túl felmerülő szükségletek kielégítését, nagyobb összegű eszközök beszerzését.
Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani a fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó, az Otthonban dolgozó szakemberek továbbképzéséhez is.
Sikeresen megragad minden pályázati lehetőséget, ezzel is szélesítve az elérhető hasznos szabadidős tevékenységeket valamint a társadalmi integrációt (Berekfürdői táborozás, Rehabilitációs célú úszás oktatás, Kutyaterápiás foglalkozás, Kerekesszékes tánc).
Az Alapítvány célul tűzi ki azon családok támogatását, ahol sérült gyermeket gondoznak.
Minden évben születik kedvező kuratóriumi határozat a családok életét megkönnyítő segédeszközök beszerzésének támogatására.
Sikeresen működik együtt a Halmozottan Sérültek Hajdú Bihar Megyei Szülőszövetségével is.

 Az Immánuel Alapítvány adószáma:
19123350-1-09

Az Immánuel Alapítvány bankszámlaszáma (Erste):
11609005-03650900-09000000