Rendszerüzenet

Gyógypedagógiai oktatás

Sajátos nevelési igényű halmozottan fogyatékos tanulók gyógypedagógiai nevelés-oktatása

Azon halmozottan fogyatékos tanulók számára, akik mozgássérülésük mellett értelmileg vagy tanulásban akadályozottak, nem biztosít nappali rendszerű ellátást a mai oktatási rendszer. Mindössze három iskola van az országban, mely nappali rendszerű ellátásukat biztosítani tudja, ezért köznevelési ellátásuk többnyire magántanulói keretek között történik heti 10 órás oktatással. Hajdú-Bihar Megyében sem megoldott az ellátásuk, ezért intézményünk a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolával kötött együttműködés keretében biztosítja az oktatásukat. A Kölcsey Iskola magántanulójakénmt intézményünkbe kerülnek kihelyezésre a tanulók, akik így igénybe tudják venni a nappali szociális ellátási is párhuzamosan, tehát az Immánuel Otthon és Iskola tudja biztosítani a gondozási szüksségleteik kielégítését, a gyógypedagógiai oktatáshoz az asszisztenciát. Oktatásukat nappali iskolarendszer jelleggel, 4-5 fős csoportokban egész délelőttre elnyújtva biztosítja, közben logopédiai és mozgásterápiát biztosítva párhuzamosan. Délutáni időszakban számos szakkör áll rendelkezésre a hasznos időtöltésre, így pl. önvédelmi szakkör, kerekesszékes szakkör, kutyásterápia, gyógyúszás, kórus. A tanulók –bátr magántanulói jogviszonnyal rendelkeznek- egész napos oktatásban, terápiában részesülnek, az intézmény teljes nyitvatartási idejében (7-16:30 között) igénybe vehetik a szolgáltatásokat, a szülők munkaerőpiaci elhelyezkedését is segítve. Kislétszámú csoportban tanulnak, így megvan az iskola-élményük.