Rendszerüzenet

EFOP 3.1.6-16

2019.09.20.

Sajtóközlemény

TOVÁBB FOLYTATÓDOTT „A DNRE IMMÁNUEL OTTHONA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁJA ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE” C. PROJEKT

 

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség sikeres támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a Széchenyi 2020 program keretében, az Egyházközség fenntartásában működő Immánuel Otthon, Általános Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola tartalomfejlesztésére. A program célja az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, magasabb szintű szolgáltatások nyújtása, eszközök beszerzése a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő célcsoport számára. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, bruttó 42 242 238 Ft európai uniós támogatással. A támogatás mértéke 100%.

 

A 2018. május és 2020. július között megvalósuló EFOP-3.1.6-16-2017-00001 azonosítószámú projekt során (a 2018.09.01. és 2019.08.31. közötti időszakban) sor került további 4 db, hiánypótló módszertani anyag, kidolgozására és a módszertani anyagok FSZK Nonprofit Kft. általi mentorálására az alábbi szakterületeket érintően: Észlelés-érzékelés, Önkiszolgálás, Kommunikáció, Komplex gyógypedagógiai módszertani segédanyagok. A kidolgozott módszertani anyagok belső disszemináció keretében kerültek bemutatásra a munkatársak körében, továbbá partner intézmények résztvevői és a szülők részére disszeminációs bemutató rendezvények kerültek megszervezésre. A szakmai módszertani anyagok, valamint a projekt keretében megrendezésre kerülő események elérhetőségének javítása érdekében új, akadálymentes honlap készült.

 A módszertani anyagok online elérhetőek az intézmény honlapján: https://www.immanuelotthon.hu/dokumentumkategoria/3/4/szakmai-anyagok/szakmai-anyagok.

 

A projekt keretében tervezett képzések lezárultak: „Autizmus és viselkedésterápia”, „A mozgássérülés alapjai…”, „Étkezési zavarok” „Dorn terápia és Breuss masszázs”, informatikai és IKT eszközhasználati képzések valósultak meg a munkatársak számára, a célcsoportnak nyújtandó magasabb színvonalú nevelési-oktatási szolgáltatások biztosítása érdekében.

 

A célcsoport fejlesztése érdekében folyamatos szolgáltatás kerül kialakításra: augmentatív és alternatív kommunikációs szakember, logopédus és Bowen terapeuta került kiválasztásra, akik 2018. szeptember hónaptól 2020. júniusig fejtik ki célcsoport fejlesztő munkájukat.

 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében szakmai vezetőből, projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből álló szakmai szervezet került kiválasztásra.

 

A következő időszakban kerül sor az eszközbeszerzések megvalósítására, és további szakmai rendezvények, események lebonyolítására.

A projektről bővebb információkat a www.immanuelotthon.hu oldalon olvashatnak.

 

2018.05.16.

Sajtóközlemény

ELINDULT A DNRE IMMÁNUEL OTTHONA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁJA ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE C. PROJEKT

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség sikeres támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a Széchenyi 2020 program keretében, az Egyházközség fenntartásában működő Immánuel Otthon és Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola tartalomfejlesztésére. A program célja az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, magasabb szintű szolgáltatások nyújtása, eszközök beszerzése a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő célcsoport számára. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, bruttó 42 242 238 Ft európai uniós támogatással.

A 2018. május és 2020. július között megvalósuló EFOP-3.1.6-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében sor került 7 db, hiánypótló módszertani segédanyag, tananyag kidolgozására, tekintettel arra, hogy a szakterületen a célcsoportot érintő módszertani oktatási-nevelési segédanyagok terén hiányosságok mutatkoznak. A kidolgozott módszertani anyagok mentorálását követően, tudásmegosztás keretében bemutatásra kerülnek a szakma meghívott együttműködő partnerek képviselői számára, ezekből kiadványok (3500 db) készülnek, továbbá a nyilvánosság számára elektronikus úton is elérhetővé válnak.

A célcsoport fejlesztéséhez nagyban hozzájárulnak a projekt keretében beszerzett infokommunikációs és fejlesztő eszközök, továbbá a munkatársak számára tartott képzések: informatikai, IKT-eszköz-használatát elősegítő és szakmai (étkezési zavarok és terápia, Dorn terápia és Breuss masszázs, mozgássérüléssel és autizkussal kapcsolatos) képzések kerülnek megvalósításra. A célcsoport számára a magasabb színvonalú nevelési-oktatási munka elérése érdekében folyamatos szolgáltatás kerül kialakításra augmentatív és alternatív kommunikációs szakember, logopédus, Bowen terapeuta, pszichológus folyamatos biztosításával. A megvalósítás során szülősegítő és érzékenyítő alkalmak, továbbá tudásmegosztó rendezvények, programok, workshopok kerülnek megszervezésre a létrehozott szakmai módszertani tartalmak és azok gyakorlati alkalmazásának ismertetésére.

A szakmai módszertani anyagok, valamint a projekt keretében megrendezésre kerülő események elérhetőségének javítása érdekében új, akadálymentes honlap készül. A fejlesztés eredményeként 7 db új nevelési-oktatási módszertan készül, amelyeket további 3 intézményben alkalmaznak majd, 8 fő pedagógus képzése történik meg. A támogatott programokban részt vevő tanulók száma 37 fő lesz.

A projekt sikeres megvalósítását szakmai vezetőből, projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből álló szakmai szervezet biztosítja.

A projektről bővebb információkat a www.immanuelotthon.hu oldalon olvashatnak.

                                                                                                                                                                                 

2018.08.31. 

Sajtóközlemény

ELINDULT A DNRE IMMÁNUEL OTTHONA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁJA ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE C. PROJEKT

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség sikeres támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a Széchenyi 2020 program keretében, az Egyházközség fenntartásában működő Immánuel Otthon és Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola tartalomfejlesztésére. A program célja az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, magasabb szintű szolgáltatások nyújtása, eszközök beszerzése a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő célcsoport számára. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, bruttó 42 242 238 Ft európai uniós támogatással.

A 2018. május és 2020. július között megvalósuló EFOP-3.1.6-16-2017-00001 azonosítószámú projekt első időszakában (2018.05.02. és 2018.08.31. között) sor került 3 db, hiánypótló módszertani segédanyag, tananyag kidolgozására és a módszertani anyagok FSZK Nonprofit Kft. általi mentorálására az alábbi szakterületeket érintően: Hitoktatás, Kutyás terápia, Gyógyúszás. A kidolgozott módszertani anyagok belső disszemináció keretében kerültek bemutatásra a munkatársak körében.

A Kedvezményezett az első mérföldkőhöz kapcsolódóan a projekt előrehaladási ütemének megfelelően képzéseket valósított meg. 14 fő részvételével „Autizmus és viselkedésterápia”, 3 fő részvételével „Dorn terápia és Breuss masszázs” képzések valósultak meg a munkatársak számára, a célcsoportnak nyújtandó magasabb színvonalú nevelési-oktatási szolgáltatások biztosítása érdekében. További informatikai és szakmai képzések is folyamatban vannak, amelyek lezárulása 2018. év folyamán várható.

A célcsoport fejlesztése érdekében folyamatos szolgáltatás kerül kialakításra: augmentatív és alternatív kommunikációs szakember, logopédus és Bowen terapeuta került kiválasztásra, akik 2018. szeptember hónapban kezdik meg fejlesztő munkájukat.

2018. június hónapban Projektnyitó értekezlet került megrendezésre, amelynek keretében a résztvevők megismerkedhettek a projekt által elérni kívánt szakmai eredményekről, és a projekt előrehaladásáról.

A szakmai módszertani anyagok, valamint a projekt keretében megrendezésre kerülő események elérhetőségének javítása érdekében új, akadálymentes honlap készült.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében szakmai vezetőből, projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből álló szakmai szervezet került kiválasztásra.

A projektről bővebb információkat a www.immanuelotthon.hu oldalon olvashatnak.