Rendszerüzenet

Készségfejlesztő iskola

Készségfejlesztő Iskola

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. A két önálló intézményegység (a köznevelési és szociális intézményegység) mellett több szakmai tevékenység és szolgáltatás is működik (egészségügyi járóbeteg szakellátás, otthonsegítő szolgáltatás és AAK eszközkölcsönző)

Intézményünk köznevelési egységében 3 nevelési-oktatási feladat ellátása történik:

  • fejlesztő nevelés-oktatás
  • gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai oktatás
  • készségfejlesztő iskola.

2021-ben történt a készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás bevezetése intézményünkben. Ezen iskolaformát azon tanulóink számára tudjuk biztosítani, akik értelmileg akadályozottak tanterve szerint haladnak és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanulmányaikat befejezték, valamint még szeretnék iskolai keretek között folytatni intézményi ellátásukat. A négy évfolyamos képzés alatt az első két évben közismereti tárgyak oktatása, valamint 3 órában szakmák megismertetése folyik. A 11 és 12. évfolyamon elsősorban már a szakmai képzés oktatása történik. A tanulók a kerettantervekben meghatározott, és a saját képességeikhez igazított ütemben haladnak a tananyag elsajátításával. Tanulóink oktatása vegyes, összevont, kislétszámú osztályban történik. A gyógypedagógus vagy konduktor mellett egy gyógypedagógiai segítő munkatárs versz részt a tanulók oktatásában, gondozásában. E két szakember mellett mozgásterápiás szakemberek (gyógytornászok, gyógymasszőrök) segítik egyéni mozgásfejlesztésekkel, gyógymasszázzsal, hidroterápiával a járóbeteg szakellátás jelenlétének köszönhetően. Az oktatás – nevelés biztosítása mellett célunk a tanulók életminőségének javítása, ismeretek nyújtása, jobb közérzet biztosítása, aktivitás, önkifejezés ösztönzése. Kiemelt célunk a fogyatékosság szabta lehetőségeken belül a kommunikáció, fejlesztése, gazdagítása, az önrendelkezésre, önállóságra nevelés. Minden tanulóra egyéni fejlesztési tervet állítunk össze az előzetes vizsgálatok alapján. A kötelező tanórai foglalkozások mellett egyéni, csoportos rehabilitációs órák, valamint különböző szakkörök biztosítják a tanulók fejlődését.

Minden csoport számára biztosított a hitoktatás is heti egy órában. Iskolánk számára fontos a közösségi alkalmak biztosítása is. Heti rendszerességgel Isten dicsőítésére áhítaton gyűlnek össze a tanulók és a munkatársak egyaránt. Fontos intézményünk számára, hogy az tanulóinkat megismertessük hagyományainkkal, ünnepeinkkel (szüret, farsang, márc.15, Karácsony, Húsvét), valamint különböző programokkal (egészség-, gyereknapok, …) gazdagítsuk a gyerekek mindennapjait.  Iskolánkban nem maradthatnak el az egyházi ünnepekről való megemlékezések sem, melyek közül kiemelendő a reformáció. Tanulóinknak konfirmációs fogadalomtáételre is lehetősége van a gyülekezet többi ifjú tagjaival együtt.