Rendszerüzenet

Az intézmény története

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája elsősorban a fogyatékosságügy területén belül is a legperiférikusabb helyzetben lévő halmozottan fogyatékos személyeknek nyújt komplex szolgáltatásokat.

Az intézményt 1991-ben egy markánsan megjelenő szükséglet hívta életre. A halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő szülők ellátást kerestek gyermekük számára a meglehetősen hiányos ellátórendszerben. Az egyházi fenntartó rugalmasan tudott reagálni a halmozott fogyatékosság eredményeként megjelenő komplex szükségletekre abban az időszakban is, amikor jogszabályok még nem írták elő működését.

A jogi szabályozás és a szükségletek differenciálódása eredményeként először egészségügyi, majd szociális és egészségügyi, az 1993-as Közoktatási törvényt követően közoktatási feladatokat is ellátó szociális intézmény, végül, 2013 óta többcélú köznevelési intézményként működik az intézmény, 2021 óta készségfejlesztő iskolai oktatást is biztosítva.

Kezdetben mindössze 14 gyermek és fiatal vette igénybe napi szinten a szolgáltatásokat, további 20 fő alkalmanként, ambuláns foglalkozás keretében.

Mostanra a többcélú köznevelési intézményi keretek között két működési helyen egy 70 fős gyógypedagógiai intézményegység (42 fős fejlesztő nevelés-oktatás, 21 fő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai oktatás, 7 fős készségfejlesztő iskolai oktatás) és egy 50 fős szociális intézményegység működik.  Összesen 120 tanulója és ellátottja van intézményünknek. Valamennyi tanuló és ellátott igénybe veszi az intézmény egészségügyi járóbeteg szakellátását, ezen belül szakorvosi (neurológia, ortopédia, rehabilitáció, gyermekgyógyászat) és rehabilitációs (gyógytorna, gyógymasszázs) ellátást.

2021 szeptemberéig 30 éven át egy működési helyen biztosította komplex szolgáltatásait, a Pacsirta u. 51.sz. alatt, 2021 szeptember 1-től egy jelentős infrastrukturális fejlesztés révén a Kishegyesi út 156. sz. alatti korszerű, új iskolaépületbe került az intézmény székhelye. Itt vannak az iskolás tanulóknak nyújtott szolgáltatások (iskola, járóbeteg szakellátás), a korábbi Pacsirta utcai telephelyen  a felnőttkorú fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások (nappali szociális ellátás, járóbeteg szakellátás)

A rövid időszak alatt lezajló változások, profilváltás, jogi státusz megváltozása mind azt a célt szolgálta, hogy az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevő, többségében  halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók a lehető legmagasabb szintű és minőségű ellátást kapják. Ugyanakkor ez a sok változás rendkívüli rugalmasságot, innovatív szemléletet igényelt a vezetőségtől, munkatársaktól. Jelenleg 65 főállású munkatárs és négy részmunkaidőben foglalkoztatott orvos dolgozik a közösen felvállalt és megfogalmazott célokért.

Egyházi intézmény lévén a hitoktatás, bibliaóra és konfirmációs felkészítés is fontos helyet kap az intézmény életében, melyet lelkész és hitoktató pedagógus adaptál számukra.

Nappali szociális ellátás keretében folyamatos ellátást nyújt az intézmény a felnőtt korú halmozottan fogyatékos személyeknek, iskolai szünetekben pedig a gyógypedagógiai oktatásban résztvevő tanulóknak is. Ennek keretében az “Ifjúsági csoportokba” járó fiatalok heti tevékenységei az önálló életvitelre, foglalkoztatásra történő felkészítés, illetve a fejlesztő gondozás gyakorlata mentén történnek, az egyéni képességek, tulajdonságok figyelembevételével.

Az iskolai szünetekben a tanulók és fiatalok un. “ügyeleti” ellátást vehetnek igénybe. A nyári szünet időszakában az ügyeleti szolgáltatás, a gondozási, felügyeleti tevékenységeken túl tartalmas tematikus/ terápiás hetekkel bővül. (Bővebben: Szolgáltatások-Szociális szolgáltatás)

A fenntartó Nagytemplomi Református Egyházközség életében is jelen van az intézmény, számos alkalmat tart a gyülekezet közösségében, ezzel a gyülekezet gyermek és felnőtt tagjait is a befogadás, elfogadás szemléletére nevelve.

Az intézmény pedagógiai programja rehabilitációs pedagógiai programmal is rendelkezik: rehabilitációs pedagógiai programjában jelentős szerepet kap a habilitáció, rehabilitáció. A programban részletesen kifejtésre kerülnek a sajátos pedagógiai célok, módszerek, eszközök a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók oktatásának irányelve alapján.

A tantárgyi órákon túl a tanulói készségek-képességek további fejlesztése érdekében számos tanórán kívüli szakkör jellegű, vagy terápiás foglalkozást szervez az intézmény, így pl. állatasszisztált terápiát, gyógyúszást, alternatív kommunikációs foglalkozást, zenei és táncos foglalkozásokat, valamint kerekesszékes tréninget. Ezekre a foglalkozásokra nagy igény mutatkozik.

Intézményünk elsők között vezette be 2006-ban a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók oktatását, a fejlesztő oktatást (későbbiekben fejlesztő nevelés-oktatást). Éppen ezért, valamint számos innovatív programja, eszközei révén egyfajta módszertani feladatokat is ellát a régióban és országos szinten is. Több konferencia és szakmai nap szervezésére kapott felkérést a pedagógiai munka disszeminációja céljából, melyek nagy érdeklődésre tartanak számot. Jó infrastrukturális adottsággal rendelkező, akadálymentes épületben zajlik a pedagógiai munka. Pályázat révén beszerzett speciális kommunikációs eszközei (alternatív és augmentatív kommunikációs AAK eszközök) a régióban működő intézmények és magánszemélyek számára is kölcsönözhetőek. Az Otthon Segítő Szolgáltatása (korábbi nevén FECSKE szolgáltatás) révén a megye több településén is biztosít szakképzett gyermekfelügyeletet fogyatékos gyermeket nevelő családoknak.

Az intézmény deklarált célja a napi pedagógiai munkán túl a társadalmi szemléletformálás, érzékenyítés a fogyatékos személyek iránt, értékeik felmutatása. Rendületlenül bízunk abban, hogy egy jobb, befogadóbb társadalmat építünk, melyben mindannyiunknak helye, szerepe van.